Over CSG

Capelle Sport Gezond is in 1984 opgericht om mensen met een functiebeperking in staat te stellen tot het beoefenen van sport en spel. Vanwege het toenemend aantal hartpatiënten binnen de vereniging is het oefenprogramma in de loop der jaren voornamelijk toegespitst op deze doelgroep.

CSG biedt alle leden de mogelijkheid op hun eigen niveau deel te nemen. Beweging en spelplezier staan daarbij altijd centraal.
Momenteel telt de vereniging ruim honderd leden, verdeeld over vijf trainingsgroepen. Deze groepen hebben hun trainingssessie op maandag- en donderdagmiddag, dinsdagavond en de vroege of late donderdagavond.


De trainingen vinden plaats in sportzaal Schollevaar (AED aanwezig) aan De Gong 1,
2907 GG Capelle aan den IJssel.

De tijden van de trainingen zijn:
•   maandag:   15.00 - 16.30 uur;
•   dinsdag:      19.15 - 20.45 uur;
•   donderdag:  15.00 - 16.30 uur; 19.15 - 20.45 uur en 20.45 - 22.15 uur.