Capelle Sport Gezond

Capelle Sport Gezond (CSG) biedt een gevarieerd sport- en spelprogram-ma, waaraan - onder deskundige leiding - kan worden deelgenomen. CSG richt zich met name op (ex-)hartpatiënten. Om die reden is de vereniging lid van de Harteraad, de landelijke patiëntenvereniging voor hart- of vaatpatiënten, onderdeel van de Hartstichting.

Even alles van je afzetten, nieuwe mensen ontmoeten, je beter voelen, plezier met elkaar hebben, je zelfvertrouwen stimuleren .... Zijn dat gedachten die bij u leven? Kom dan bij CSG!

Op deze website treft u meer informatie over ons sport- en spelprogramma. Nog vragen? Neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon.